Geweigerd Voor De Wia? Dit Moet Je Vooral Niet Doen

Gepubliceerd dec. 15, 22
6 min read

Waar Moet Je Rekening Mee Houden Bij Een Wia-uitkering?

Ook is hij of zij nog steeds re-integratieplichtig. Een ander groot nadeel van een WGA-uitkering ten opzichte van een IVA, is dat er geen hypotheek kan worden aangevraagd bij de bank. Veel mensen ervaren dit als extra druk en stress en niet gunstig voor hun klachten of kwaliteit van leven.

Aan de werkgeverskant zorgt een WGA-toekenning in plaats van een IVA voor een grote kostenpost. Zo dienen er voorzieningen (bij eigen beheer) te worden getroffen om faillissement risico te dekken. Ook dient re-integratiebegeleiding nog steeds te worden uitgevoerd. Dit terwijl iemand eigenlijk, werkelijk niet meer kan werken. Al met al kosten die niet hoeven te worden gemaakt als er direct een IVA wordt toegekend.

Zoals aangegeven zijn er een aantal nadelen voor zowel werknemer als werkgever als het gaat om het uitkeringstype dat wordt toegekend door UWV. Ik krijg geen WIA-uitkering - UWV. Hieronder hebben we de meest belangrijke nadelen opgesomd. Hoge re-integratiekosten, Stress en onrust, Hoge premieafdracht aan verzekeraar, Geen hypotheek aanvragen, Moeilijke re-integratiebegeleiding, Afwijzing leasecontract, Onnodige voorzieningen treffen5% minder inkomen op jaarbasis Om een is kennis van , en noodzakelijk.

Wia-uitkering - Bezwaar Uwv

Deze lijst bevat 72 onderdelen waarin draagkracht wordt vastgelegd. Het is een vertaling van medische informatie naar beperkingen. Uw werknemer weigert een uitkering aan te vragen. Om hier wat over te kunnen zeggen, moet je dus begrijpen hoe medische informatie invloed heeft op beperkingen. Sommige punten wegen in de beoordeling zwaarder dan andere punten. Na het vaststellen van de belastbaarheid gaat de arbeidsdeskundige UWV na in het CBBS welke gangbare functies te beoefenen zijn met de beperkingen en bekwaamheden.

Kennis van hoe de arbeidsdeskundige bepaalt of iets wel/niet kan worden geduid is dan ook nodig. Tijdens het gehele proces van functieduiding kunnen een aantal dingen niet goed gaan. Zo kan de verzekeringsarts beperkingen verkeerd vaststellen. Of de arbeidsdeskundige UWV geeft aan dat dat er wel functies zijn om te beoefenen, terwijl dit niet het geval is.

Een bezwaarschrift start met een pro-forma bezwaar. Daarmee ontvangt de partij die het pro-forma bezwaar indient alle informatie omtrent de UWV beslissing. Dit kunnen , zaken over de of zijn. Enkel de werknemer als de gemachtigde advocaat, medicus of erkend rechtshulpverlener mag medische informatie inzien. Uiteraard heeft dit ook invloed op de kosten van een bezwaarschrift.

10 Tips Voor Werkgever Als Werknemer Op Wia Wacht

Worden er fouten geconstateerd in de beoordeling? Dan kunnen er gronden worden geformuleerd. Deze gronden vormen de (WIA aanvraag/ WW/ bezwaar maken). Het bezwaarschrift wordt vervolgens verstuurd naar het kantoor wat staat beschreven in de brief. Als een bezwaar ongegrond wordt verklaard kan er altijd nog beroep worden aangetekend. Gezien dit wel een stuk kostbaarder is dan een bezwaarschrift is het goed om na te denken of dit zinvol is.

Mocht je het er bij laten zitten, dan is dit geen reden tot paniek. Later kan er alsnog een herbeoordeling worden aangevraagd, blijkt dat iemand uiteindelijk toch 100% en duurzaam arbeidsongeschikt is na een bepaalde periode. Net als bij het bezwaarschrift aantekenen is het belangrijk dat er zowel op arbeidsdeskundig als medisch aspect gronden worden meegestuurd.

In veel gevallen is er een discrepantie tussen dit gegeven en de praktijk. Dit komt door hoe werkgevers door wetgeving tijdens de eerste twee ziektejaren worden beoordeeld op de re-integratie. De angst voor een loonsanctie van UWV leidt tot een beperkte focus op re-integratie. Echter ligt de grootste kostenpost voor eigenrisicodragers in de WGA.

Wia-uitkering - Advocaten In Uitkeringszaken

In de onderstaande tabel zijn een aantal gegevens toegevoegd ter illustratie. Uit deze berekening komt duidelijk naar voren dat de WGA-periode vele malen meer schadelast veroorzaakt dan de eerste twee ziektejaren. Geweigerd voor de WIA? Dit moet je vooral niet doen. Tijd om actie te ondernemen dus! Een herbeoordeling kan gemakkelijk worden aangevraagd bij UWV. Het is simpelweg een brief met gronden.

In sommige gevallen leidt het blind aanvragen van een herbeoordeling tot een onverwachts succes. Er wordt een IVA uitkering toegekend. Dit wordt vaak gedaan door re-integratiebedrijven die een portefeuille overnemen zonder dat zij beschikken over de juiste gegevens. Door bij elk dossier dat nieuw is binnengekomen, kan het zijn dat je een gelukstreffer hebt.

Wia-uitkering En BezwaarWanneer Heb Ik Recht Op Een Iva-uitkering?

Helaas kan het ook de andere kant op gaan. Wij zien in de praktijk nog wel eens dat een 80-100% WGA naar een -35% gaat. Met andere woorden: . Wanneer heb ik recht op een IVA-uitkering?. Matchvermogen is geen voorstander van de bovenstaande methode. Vanwege ethische redenen, maar ook omdat het overbodig veel tijd, geld en moeite kost.

Waar Moet Je Rekening Mee Houden Bij Een Wia-uitkering?

Aanvraag Verkorte Wachttijd Wia Ten Onrechte Afgewezen10 Tips Voor Werkgever Als Werknemer Op Wia Wacht

Zonder onderbouwing wordt een herbeoordeling vaak niet meer in behandeling genomen. Er moet minimaal een grond zijn op basis waarvan een herbeoordeling wordt gebaseerd. Er zijn meerdere scenario’s te bedenken wanneer het interessant is om een herbeoordeling WGA in te zetten. De eerste is als de belastbaarheid wijzigt. Als de belastbaarheid (oftewel draagkracht) van een (ex-)werknemer wijzigt klopt de beslissing van UWV wellicht niet meer.

Bijvoorbeeld naar een -35 beslissing. In dat geval ontvangt werknemer geen uitkering meer. Daardoor wordt er ook geen schade meer veroorzaakt. Een andere mogelijkheid is om een herbeoordeling aan te vragen als iemand duurzaam arbeidsongeschikt is. De uitkering die dan wordt gerealiseerd is een IVA uitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand is uitbehandeld en er een prognose ligt die aangeeft dat er geen of nauwelijks meer verbetering te verwachten is.

Aanvragen Vervroegde Wia-beoordelingAanvraag Verkorte Wachttijd Wia Ten Onrechte Afgewezen

Een laatste reden om een herbeoordeling aan te vragen kan zijn dat de restverdiencapaciteit van een ex-werknemer niet meer actueel is. Stel iemand heeft een restverdiencapaciteit van 500 euro per maand volgens de laatste UWV-beslissing. Iemand verdient nu 1000 euro per maand. Een actualisatie van het arbeidsongeschiktheidspercentage kan dan nuttig zijn. UWV verstrekt uitkeringen zonder verplicht medisch oordeel arts.

Wanneer Heb Ik Recht Op Een Iva-uitkering?

Als dit namelijk niet wordt voldaan aan de restverdiencapaciteit zijn er namelijk consequenties aan verbonden. Bijvoorbeeld het afzakken naar een lagere uitkeringsklasse (de VVU). Een herbeoordeling kan worden aangevraagd door iedereen die is gemachtigd door de (ex-)werkgever. In de meeste gevallen is dit een arbodienst, re-integratiebureau of een bezwaar of beroepsspecialist.

Het is namelijk totaal anders dan begeleiding voeren tijdens de eerste twee ziektejaren. De belangen, en met name het financiële belang, voor werkgevers zijn enorm groot. WIA WGA en IVA bezwaarschrift Procedure. Een verkeerde herbeoordeling indienen kan ervoor zorgen dat er duizenden euro’s te veel worden betaald aan uitkeringen. Door drukte bij UWV worden particulieren niet vaak automatisch opgeroepen.

Als een particulier het vermoeden heeft dat hij of zij langdurig en duurzaam arbeidsongeschikt is, danter ondersteuning. De beste manier om een IVA te realiseren is door een medische, zowel als een arbeidsdeskundige onderbouwing op te stellen. Samen met Matchvermogen weet u zeker dat u een goed bezwaar of herbeoordeling indient.

Wia Gestopt Of Afgewezen Onterecht - Bezwaar En Beroep

In 95% kunnen wij zonder bijkomstigheid van een arts helpen. Bijvoorbeeld met onze . Daarmee voorkomt u en doet u alsnog recht aan uw situatie. Meer lezen over dit onderwerp? Lees dan eens verder op ons blog. Daar staan veel meer artikelen over arbeidsdeskundige zaken en UWV. Ook wij leren dagelijks bij door veel te lezen.Binnen de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kun je verschillende uitkeringen aanvragen. Normaal gesproken ontvangt een werknemer na 88 weken ziekte een brief van het UWV om een WIA aan te vragen, deze moet uiterlijk in de 93e week worden aangevraagd. Na het bereiken van het eind van de WIA wachttijd, 104 weken kan een WIA uitkering ingaan.

Navigation

Home

Latest Posts

Advocaat Wia-uitkering

Published Jan 05, 23
6 min read

Bezwaar Of Beroep Tegen Beslissing Uwv

Published Dec 24, 22
10 min read

Maak Direct Bezwaar Tegen Het Uwv

Published Dec 21, 22
9 min read